cu


 

Radca Prawny Agata Szostek

 

Ukończyłam dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaraz po studiach odbyłam aplikację radcowską i zostałam wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, pod numerem Kt-2580. Podczas studiów i aplikacji współpracowałam
z renomowanymi kancelariami prawniczymi.

W 2009 r. założyłam własną Kancelarię Radcy Prawnego w Sosnowcu. Udzielam pomocy prawnej zarówno spółkom, jak i klientom indywidualnym. Skutecznie prowadzę skomplikowane sprawy. Zdobyta i ciągle poszerzana wiedza teoretyczna, rosnące z upływem czasu doświadczenie praktyczne i indywidualne podejście do spraw Klienta przekładają się na jakość świadczonych usług.

Poza pracą narciarz i miłośniczka turystyki kulinarnej.

 

..

k441a

cu11

– Oferta –

sprawy rozwodowe

7

Rozwód, na psychologicznej skali stresu jest na drugim miejscu, jako najsilniej obciążający psychikę. Jest jednym z najbardziej poruszających, przykrych i negatywnych wydarzeń, jakie może doświadczyć człowiek w życiu. Radca prawny zapewnia profesjonalną obsługę rozwodowego procesu sądowego i spraw przedsądowych, minimalizując związany z tym stres. Klient wedle własnego wyboru może zdecydować się na poradę prawną z której m.in. dowie się kiedy możliwy jest rozwód, co powinien zawierać pozew rozwodowy, jakie dowody należy zgromadzić; zlecić sporządzenie pozwu z uwzględnieniem winy za rozkład pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, alimentów , kontaktów z dzieckiem, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; zlecić kompleksową obsługę procesu rozwodowego począwszy od sporządzenia pozwu, reprezentacji podczas rozpraw, udzielania porad, do wydania wyroku; zlecić reprezentację na rozprawie poprzez wstąpienie do toczącego się procesu na każdym etapie sprawy.


sprawy rodzinne

7

Złożenie pozwu rozwodowego to dopiero początek drogi rozwodowej. Kolejny etap to podział majątku wspólnego byłych małżonków. Do uregulowania pozostaje wiele spraw skomplikowanych i delikatnych, zwłaszcza jeśli dotyczą dobra małoletnich dzieci.
Radca prawny świadczy pomoc prawną w powyższych sprawach jak również w zakresie spraw o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, alimentów na dziecko, zmiany wysokości alimentów jak i uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Alimenty można też uzyskać na małżonka lub byłego małżonka. Do uregulowania pozostają również rozliczenia pomiędzy konkubentami. Radca prawny reprezentuje klientów w trakcie postępowania sądowego.


sprawy spadkowe

7

Z wiekiem coraz więcej osób dochodzi majątku. Radca prawny udziela porad prawnych dotyczących reguł dziedziczenia gdy chcemy przekazać dorobek, wydziedziczenia jeśli nie chcemy przekazać majątku, pomaga spadkobiercom załatwiać sprawy spadkowe oraz podzielić spuściznę po bliskim. W przypadku pominięcia przez spadkodawcę, radca prawny ocenia możliwość uzyskania zachowku, czyli minimum, jakie zapewnia prawo. Spadek może być problemem jeśli okaże się, że zmarły pozostawił po sobie długi. Radca prawny pomaga ocenić sytuację majątkową spadkodawcy, odpowiedzialność za długi spadkowe, przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, a także odrzucenie spadku. Radca prawny zapewnia reprezentację przed sądem.


prawo pracy

7

Konflikty między pracodawcą a pracownikiem są wpisane w naturę prowadzenia firmy. Strony powinny dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Radca prawny pomaga w zawarciu ugody między stronami. Jeśli ugoda staje się niemożliwa pozostaje droga sądowa. Wtedy radca prawny reprezentuje klientów w sporach przed sądem pracy zarówno jako pełnomocnik pracodawcy, jak i pracownika. Zajmuje się przede wszystkim, prowadzeniem spraw sądowych o przywrócenie do pracy, odszkodowaniem za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowaniem za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, sprostowaniem świadectwa pracy, przygotowaniem pozwów o zapłatę i innych, wedle potrzeby.


sprawy cywilne

7

Sprawy cywilne, w najprostszym ujęciu, obejmują szeroki zakres życiowych spraw których stroną są klienci kancelarii. Należą do nich m.in. umowy, radca prawny pomaga w przygotowaniu i analizie umów, tak aby były jak najbardziej korzystne. Jeśli jedna ze stron zapomni o obowiązku zapłaty wynikającym z umowy, radca prawny kieruje wezwanie do zapłaty w postaci profesjonalnie przygotowanego pisma. Jeśli to nie pomoże, kieruje pozew do sądu zawierający argumentację prawniczą, a w dalszej kolejności wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Czasami zamiast wszczynać postępowanie egzekucyjne, podejmuje starania aby zwolnić spod egzekucji. Radca prawny pomaga w sprawach dotyczących nieruchomości, ich zasiedzenia, przygotowuje wnioski o wpis do ksiąg wieczystych. Radca prawny zapewnia reprezentację w cywilnych sprawach sądowych.


sprawy gospodarcze

7

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem a pomoc radcy prawnego ma na celu minimalizację ryzyka prawnego. Radca prawny oferuje kompleksową obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, przygotowywania i opiniowania projektów umów, kontraktów, negocjacji z kontrahentami, prowadzenia sporów i spraw sądowych, a w ich konsekwencji, spraw egzekucyjnych.


najczęstsze pytania

Po co przychodzimy do prawnika?

 

Szukając porady prawnej, zazwyczaj chcemy skorzystać z usług prawnika. Jednakże jest to pojecie ogólne, w tym momencie trzeba podjąć decyzję: prawnik, radca prawny czy adwokat?

Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice.

 

Warto dowiedzieć się kto to jest prawnik, radca prawmy, adwokat. Z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna podstawowa różnica pomiędzy prawnikiem, radcą prawnym a adwokatem. Tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. W ostatnich latach poszerzano uprawnienia radców prawnych i dziś obie profesje nie różnią się od siebie w znaczący sposób. Od 1 lipca 2015 roku radcy prawni będą mogli pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Zarówno radca prawny jak i adwokat uznani są za zawody zaufania publicznego. Prawnik – jest to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Jeśli chce uzyskać tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata musi kontynuować naukę poprzez odbycie kilkuletniej aplikacji np. adwokackiej lub radcowskiej i uzyskać prawo wykonywania zawodu. Prawnik nie jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i w związku z tym nie chroni interesów klienta. Radca prawny to prawnik który ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Mój numer wpisu to KT-2580. Radca prawny to profesjonalista, któremu można powierzyć wszystkie sprawy wymagające znajomości prawa i doświadczenia w jego stosowaniu. Podczas rozprawy sądowej radca prawny występuje w czarnej todze której cechą charakterystyczną jest ciemnoniebieski żabot oraz wypustki mankietów i kołnierza. Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką, posiadający analogiczne, co radca prawny uprawniania, dodatkowo adwokat może występować przed sądem w wszelkich sprawach karnych. Wpisany jest na listę adwokatów prowadzonej przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Jego toga charakteryzuje się ciemnozielonym żabotem oraz wypustkami mankietów oraz kołnierza. Adwokat również jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Co musisz wiedzieć zanim przyjdziesz do prawnika?

 

Klient szukający pomocy u radcy prawnego jest najczęściej emocjonalnie zaangażowany, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwód. Nawet prawnik, adwokat czy radca prawny we własnej sprawie korzysta z porad kolegów z branży. Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług prawnika, radcy prawnego, adwokata należy pamiętać o kilku zasadach, które mogą się przydać podczas rozmowy. Umów się na wizytę telefonicznie, lub wypełniając formularz i krótko opisz swój problem. Takie działanie pozwoli lepiej przygotować się, w pełni wykorzystać czas klienta podczas wizyty w kancelarii w Sosnowcu.

Przygotuj się do wizyty wcześniej.

 

Nie tylko prawnik, radca prawny czy adwokat musi być przygotowany na spotkanie z klientem. Należy przekazać jak najwięcej informacji, bo im więcej będzie wiedział, tym rzetelniejsza będzie udzielona porada prawna. Zabierz ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą.

Pełna porada prawna jest możliwa po zapoznaniu się prawnika z dokumentami i przekazanym stanem faktycznym. W celu uzyskania pomocy prawnej należy zadbać by okoliczności przedstawione na spotkaniu miały swoje odzwierciedlenie w dokumentach lub dowodach. Adwokat lub radca prawny aby skutecznie bronić interesów klienta, musi posiadać lub mieć wgląd w oryginały dokumentów. Porady prawne znalezione w internecie nie zastąpią wizyty u radcy prawnego czy adwokata.

Radca prawny Agata Szostek zaprasza do kancelarii w Sosnowcu.

KONTAKT

 

 

4

– Oferta –

sprawy rozwodowe

7

Rozwód, na psychologicznej skali stresu jest na drugim miejscu, jako najsilniej obciążający psychikę. Jest jednym z najbardziej poruszających, przykrych i negatywnych wydarzeń, jakie może doświadczyć człowiek w życiu. Radca prawny zapewnia profesjonalną obsługę rozwodowego procesu sądowego i spraw przedsądowych, minimalizując związany z tym stres. Klient wedle własnego wyboru może zdecydować się na poradę prawną z której m.in. dowie się kiedy możliwy jest rozwód, co powinien zawierać pozew rozwodowy, jakie dowody należy zgromadzić; zlecić sporządzenie pozwu z uwzględnieniem winy za rozkład pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, alimentów , kontaktów z dzieckiem, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; zlecić kompleksową obsługę procesu rozwodowego począwszy od sporządzenia pozwu, reprezentacji podczas rozpraw, udzielania porad, do wydania wyroku; zlecić reprezentację na rozprawie poprzez wstąpienie do toczącego się procesu na każdym etapie sprawy.


sprawy rodzinne

7

Złożenie pozwu rozwodowego to dopiero początek drogi rozwodowej. Kolejny etap to podział majątku wspólnego byłych małżonków. Do uregulowania pozostaje wiele spraw skomplikowanych i delikatnych, zwłaszcza jeśli dotyczą dobra małoletnich dzieci.
Radca prawny świadczy pomoc prawną w powyższych sprawach jak również w zakresie spraw o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, alimentów na dziecko, zmiany wysokości alimentów jak i uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Alimenty można też uzyskać na małżonka lub byłego małżonka. Do uregulowania pozostają również rozliczenia pomiędzy konkubentami. Radca prawny reprezentuje klientów w trakcie postępowania sądowego.


sprawy spadkowe

7

Z wiekiem coraz więcej osób dochodzi majątku. Radca prawny udziela porad prawnych dotyczących reguł dziedziczenia gdy chcemy przekazać dorobek, wydziedziczenia jeśli nie chcemy przekazać majątku, pomaga spadkobiercom załatwiać sprawy spadkowe oraz podzielić spuściznę po bliskim. W przypadku pominięcia przez spadkodawcę, radca prawny ocenia możliwość uzyskania zachowku, czyli minimum, jakie zapewnia prawo. Spadek może być problemem jeśli okaże się, że zmarły pozostawił po sobie długi. Radca prawny pomaga ocenić sytuację majątkową spadkodawcy, odpowiedzialność za długi spadkowe, przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, a także odrzucenie spadku. Radca prawny zapewnia reprezentację przed sądem.


prawo pracy

7

Konflikty między pracodawcą a pracownikiem są wpisane w naturę prowadzenia firmy. Strony powinny dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Radca prawny pomaga w zawarciu ugody między stronami. Jeśli ugoda staje się niemożliwa pozostaje droga sądowa. Wtedy radca prawny reprezentuje klientów w sporach przed sądem pracy zarówno jako pełnomocnik pracodawcy, jak i pracownika. Zajmuje się przede wszystkim, prowadzeniem spraw sądowych o przywrócenie do pracy, odszkodowaniem za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowaniem za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, sprostowaniem świadectwa pracy, przygotowaniem pozwów o zapłatę i innych, wedle potrzeby.


sprawy cywilne

7

Sprawy cywilne, w najprostszym ujęciu, obejmują szeroki zakres życiowych spraw których stroną są klienci kancelarii. Należą do nich m.in. umowy, radca prawny pomaga w przygotowaniu i analizie umów, tak aby były jak najbardziej korzystne. Jeśli jedna ze stron zapomni o obowiązku zapłaty wynikającym z umowy, radca prawny kieruje wezwanie do zapłaty w postaci profesjonalnie przygotowanego pisma. Jeśli to nie pomoże, kieruje pozew do sądu zawierający argumentację prawniczą, a w dalszej kolejności wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Czasami zamiast wszczynać postępowanie egzekucyjne, podejmuje starania aby zwolnić spod egzekucji. Radca prawny pomaga w sprawach dotyczących nieruchomości, ich zasiedzenia, przygotowuje wnioski o wpis do ksiąg wieczystych. Radca prawny zapewnia reprezentację w cywilnych sprawach sądowych.


sprawy gospodarcze

7

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem a pomoc radcy prawnego ma na celu minimalizację ryzyka prawnego. Radca prawny oferuje kompleksową obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, przygotowywania i opiniowania projektów umów, kontraktów, negocjacji z kontrahentami, prowadzenia sporów i spraw sądowych, a w ich konsekwencji, spraw egzekucyjnych.


najczęstsze pytania

Po co przychodzimy do prawnika?

 

Szukając porady prawnej, zazwyczaj chcemy skorzystać z usług prawnika. Jednakże jest to pojecie ogólne, w tym momencie trzeba podjąć decyzję: prawnik, radca prawny czy adwokat?

Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice.

 

Warto dowiedzieć się kto to jest prawnik, radca prawmy, adwokat. Z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna podstawowa różnica pomiędzy prawnikiem, radcą prawnym a adwokatem. Tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. W ostatnich latach poszerzano uprawnienia radców prawnych i dziś obie profesje nie różnią się od siebie w znaczący sposób. Od 1 lipca 2015 roku radcy prawni będą mogli pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Zarówno radca prawny jak i adwokat uznani są za zawody zaufania publicznego. Prawnik – jest to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra nauk prawnych. Jeśli chce uzyskać tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata musi kontynuować naukę poprzez odbycie kilkuletniej aplikacji np. adwokackiej lub radcowskiej i uzyskać prawo wykonywania zawodu. Prawnik nie jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i w związku z tym nie chroni interesów klienta. Radca prawny to prawnik który ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Mój numer wpisu to KT-2580. Radca prawny to profesjonalista, któremu można powierzyć wszystkie sprawy wymagające znajomości prawa i doświadczenia w jego stosowaniu. Podczas rozprawy sądowej radca prawny występuje w czarnej todze której cechą charakterystyczną jest ciemnoniebieski żabot oraz wypustki mankietów i kołnierza. Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką, posiadający analogiczne, co radca prawny uprawniania, dodatkowo adwokat może występować przed sądem w wszelkich sprawach karnych. Wpisany jest na listę adwokatów prowadzonej przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Jego toga charakteryzuje się ciemnozielonym żabotem oraz wypustkami mankietów i oraz kołnierza. Adwokat również jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Co musisz wiedzieć zanim przyjdziesz do prawnika?

 

Klient szukający pomocy u radcy prawnego jest najczęściej emocjonalnie zaangażowany, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwód. Nawet prawnik, adwokat czy radca prawny we własnej sprawie korzysta z porad kolegów z branży. Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług prawnika, radcy prawnego, adwokata należy pamiętać o kilku zasadach, które mogą się przydać podczas rozmowy. Umów się na wizytę telefonicznie, lub wypełniając formularz i krótko opisz swój problem. Takie działanie pozwoli lepiej przygotować się, w pełni wykorzystać czas klienta podczas wizyty w kancelarii w Sosnowcu.

Przygotuj się do wizyty wcześniej.

 

Nie tylko prawnik, radca prawny czy adwokat musi być przygotowany na spotkanie z klientem. Należy przekazać jak najwięcej informacji, bo im więcej będzie wiedział, tym rzetelniejsza będzie udzielona porada prawna. Zabierz ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą.

Pełna porada prawna jest możliwa po zapoznaniu się prawnika z dokumentami i przekazanym stanem faktycznym. W celu uzyskania pomocy prawnej należy zadbać by okoliczności przedstawione na spotkaniu miały swoje odzwierciedlenie w dokumentach lub dowodach. Adwokat lub radca prawny aby skutecznie bronić interesów klienta, musi posiadać lub mieć wgląd w oryginały dokumentów. Porady prawne znalezione w internecie nie zastąpią wizyty u radcy prawnego czy adwokata.

Radca prawny Agata Szostek zaprasza do kancelarii w Sosnowcu.

 

 

4

– Polacy za granicą-

_

Oferta skierowana do Polaków przebywających poza granicami kraju, których sprawy prawne wymagają uregulowania w Polsce.

dowiedz się więcej

1.Pełnomocnik do doręczeń

Istnieje możliwość ustanowienia radcy prawnego jako pełnomocnika do doręczeń w toczącym się postępowaniu sądowym. Konsekwencje zaniechania dopełnienia obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń mogą być dotkliwe. Wiążą się bowiem z przyjęciem konstrukcji tzw. fikcji doręczenia. Pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od dnia doręczenia rozpoczynają bieg terminy procesowe, przewidziane do dokonywania czynności w toczącym się postępowaniu oraz wnoszenia środków zaskarżenia. 
Pełnomocnik do doręczeń jest uprawniony wyłącznie do odbioru pism sądowych. Podkreślić należy, że obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń nie dotyczy sytuacji, gdy strona może ustanowić radcę prawnego jako pełnomocnika, który reprezentuje jej interesy w danym postępowaniu, będzie to pełnomocnik procesowy.2.Pełnomocnik procesowy

Radca prawny jako pełnomocnik procesowy jest upoważniony do działania zamiast innej osoby w ramach postępowania sądowego i do dokonania :

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy; 
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

3. Postępowanie w sprawie uznania prawomocnych orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce

Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa. 
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w którymś z państw członkowskich UE , to wyrok taki wywołuje skutki prawne w Polsce z mocy prawa, bez konieczności przeprowadzenia postępowania o uznanie orzeczenia. 
W przypadku wyroków wydanych w innych państwach ich skuteczność w Polsce zależy od uprzedniego przeprowadzenia postępowania przed sądem okręgowym o uznanie wyroku. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sadu okręgowego możliwe jest dokonywanie stosownych adnotacji w księgach stanu cywilnego.4. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

– związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju
– dziecka urodzonego poza granicami Polski
– zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą


4

 

– Polacy za granicą –
_

Oferta skierowana do Polaków przebywających poza granicami kraju,
których sprawy prawne wymagają uregulowania w Polsce.

 

dowiedz się więcej

1.Pełnomocnik do doręczeń

 

Istnieje możliwość ustanowienia radcy prawnego jako pełnomocnika do doręczeń w toczącym się postępowaniu sądowym. Konsekwencje zaniechania dopełnienia obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń mogą być dotkliwe. Wiążą się bowiem z przyjęciem konstrukcji tzw. fikcji doręczenia. Pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od dnia doręczenia rozpoczynają bieg terminy procesowe, przewidziane do dokonywania czynności w toczącym się postępowaniu oraz wnoszenia środków zaskarżenia. 
Pełnomocnik do doręczeń jest uprawniony wyłącznie do odbioru pism sądowych. Podkreślić należy, że obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń nie dotyczy sytuacji, gdy strona może ustanowić radcę prawnego jako pełnomocnika, który reprezentuje jej interesy w danym postępowaniu, będzie to pełnomocnik procesowy.2.Pełnomocnik procesowy

 Radca prawny jako pełnomocnik procesowy jest upoważniony do działania zamiast innej osoby w ramach postępowania sądowego i do dokonania :

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

3. Postępowanie w sprawie uznania prawomocnych orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce

 Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa. 
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w którymś z państw członkowskich UE , to wyrok taki wywołuje skutki prawne w Polsce z mocy prawa, bez konieczności przeprowadzenia postępowania o uznanie orzeczenia. 
W przypadku wyroków wydanych w innych państwach ich skuteczność w Polsce zależy od uprzedniego przeprowadzenia postępowania przed sądem okręgowym o uznanie wyroku. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sadu okręgowego możliwe jest dokonywanie stosownych adnotacji w księgach stanu cywilnego.4. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

 - związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju
– dziecka urodzonego poza granicami Polski
– zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

 


 

 


4

– substytucja –

_

Współpracujemy z Kancelariami z całej Polski w zakresie zabezpieczania zastępstw na rozprawach na terenie Sosnowca, Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Będzina, Bytomia, Jaworzna, Tychów, Zabrza i innych miast ościennych.

 

Zapraszamy do współdziałania.

 

W celu zapewnienia prawidłowej substytucji oczekujemy przekazania drogą mailową lub pocztą:

+ dokumentu pełnomocnictwa wraz z opłatą,
+ pełnych informacji o stanie sprawy,
+ stanowiska procesowego.

Z rozprawy sporządzana jest notatka informująca o jej przebiegu i nałożonych zobowiązaniach.
_

 


phone-receiver
tel: 608-20-73-72
mail
Radca Prawny Agata Szostek
Ul. Partyzantów 11 lok. 59
41-200 Sosnowiec

 

Zapraszamy do Kancelarii w dni powszednie, w godzinach 9.00-16.00.

W trosce o Klienta, aby wyeliminować zbędne oczekiwanie, prosimy uprzejmie o uprzednie telefoniczne umawianie się na spotkanie. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkań poza godzinami pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  Proszę o przepisanie kodu z obrazka

  captcha